Apa itu Kata Nama Khas? Kata Nama Am? Dan Kata Ganti Nama

Kata Nama 是名詞,它分為三類,就是Kata Nama Am,Kata Nama Khas 和 Kata Ganti Nama。

Kata Nama Am (一般名詞)ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya.

指的是一般生物,非生物,地方,事物等等

Manusia , orang
bapa, perempuan, polis, guru, askar dll
binatang
itik, gajah, kerbau, anjing, kuda, ikan dll
tumbuh- tumbuhan
pokok, betik, rumput, lalang dll
benda
pasir, kayak, radio, rumah, motorkar, pensel dll
tempat
pejabat, sekolah, kampung, bandar, negeri dll

hendaklah ditulis 

dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.必須是小寫的,除非是一個句子的頭詞Contoh:

Ibu sedang menyiram bunga itu. Pada akhir ayat
Bunga itu besar dan wangi. Pada awal ayat

Kata Nama Khas (特別名詞)

digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas.用於稱呼特定,具體或特別的生物,非生物,地方,事物等等Huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.首個字母必須是大寫的,不管它在句子的哪個位置。

manusia Ali, Mei Yee,Sivakumar
binatang Tompok (kucing),Jalak (ayam)
tempat Selangor (daerah),Seremban (bandar),Singapura (negara)
bangunan Pudu Raya(perhentian basdan teksi), MenaraTun Razak (pejabat)
judul buku Keluarga (majalah),Rentong (novel),Kamus Dewan ( buku)
benda Proton Exora(kereta), Pilot(pen), Tissot (jam)

以下是馬來筆記。有鏈接的地方可以點進去看哦。

Kata nama ialah perkataan yang menamakan orang, haiwan, benda, tempat atau konsep.

Kata Nama terbahagi kepada tiga jenis iaitu:

1. Kata Nama Khas2. Kata Nama Am.3. Kata Ganti Nama

參考來源

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道~